Siirry suoraan sisältöön

Pohjanmaan liikennejärjestelmän 2050 visio

Pohjanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt vision ja tavoitteet maaliskuussa 2020.

Innovatiivinen liikennejärjestelmä tukee Pohjanmaan kansainvälistä kilpailukykyä ja vahvistaa maakunnan houkuttelevuutta mahdollistamalla kaikille sujuvan ja turvallisen arjen.


Pohjanmaan liikennejärjestelmän 2050 tavoitteet

Vuonna 2050 Pohjanmaan liikennejärjestelmä…

… varmistaa maakunnan ulkoisen ja sisäisen saavutettavuuden

• Vientiyritysten kuljetusketjujen palvelutaso on kansallista kärkeä
• Kilpailukykyiset kansainväliset ja kansalliset henkilöliikenteen yhteydet on varmistettu
• Keskusten väliset yhteydet ovat nopeita ja sujuvia
• Innovatiiviset liikennepalvelut maaseudulla ja kaupungeissa helpottavat kaikkien liikkumista
• Liikennejärjestelmä reagoi tehokkaasti liikkumis- ja kuljetustarpeiden muutoksiin

• Liikennejärjestelmä mahdollistaa esteettömät ja saumattomat matkaketjut
• Liikennejärjestelmä palvelee eri käyttäjä- ja väestöryhmiä tasa-arvoisesti
• Kevyen liikenteen kulkumuodot ovat houkuttelevimmat lyhyillä matkoilla
• Liikennejärjestelmä on hiilineutraali sekä energia- ja materiaalitehokkuudessa edelläkävijä
• Luonnon monimuotoisuus huomioidaan liikennehankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa
• Ohituskaistojen suunnittelussa tulisi välttää arvokkaan maatalous­maan hyödyntämistä

• Kattava ja tehokas väyläverkko mahdollistaa kaikille sujuvat ja turvalliset yhteydet sekä yritystoiminnan kehittämisen koko maakunnan alueella
• Maankäytön, asumisen, palveluiden ja elinkeinoelämän kehittäminen on yhteensovitettu tehokkaasti laaja-alaiseen liikennejärjestelmätyöhön kaikilla tasoilla
• Yhteiskuntataloudellinen tehokkuus toteutuu yritysten, kotitalouksien ja julkissektorin osalta