Hoppa till innehåll

Vision för Österbottens trafiksystem 2050

Landskapsstyrelsen i Österbotten har godkänt visionen och målen i mars 2020.

Det innovativa trafiksystemet stödjer den internationella konkurrenskraften i Österbotten och stärker landskapets attraktionskraft genom att möjliggöra en smidig och trygg vardag för alla.


Mål för Österbottens trafiksystem 2050

År 2050 ska Österbottens trafiksystem…

… säkerställa landskapets externa och interna tillgänglighet

• Exportföretagens transportkedjor har en servicenivå som håller nationell toppnivå
• Konkurrenskraftiga internationella och nationella förbindelser har säkerställts för persontrafiken
• Förbindelserna mellan centra är snabba och smidiga
• Innovativa trafiktjänster på landsbygden och i städerna underlättar mobiliteten för alla
• Trafiksystemet reagerar effektivt på förändringar i mobilitets- och transportbehoven

• Trafiksystemet möjliggör tillgängliga och sammanhängande resekedjor
• Trafiksystemet betjänar olika brukar- och befolkningsgrupper jämlikt
• Olika former av lätt trafik är de mest lockande färdsätten på korta sträckor
• Trafiksystemet är koldioxidneutralt och en föregångare inom energi- och materialeffektivitet
• Naturens mångfald beaktas vid planering och genomförande av trafikprojekt
• Vid planering av omkörningsfiler borde värdefull jordbruksmark undvikas att exploateras

• Ett täckande och effektivt trafikledsnät möjliggör smidiga och trygga förbindelser åt alla samt utveckling av företagsverksamheten i hela landskapet
• Utvecklingen av markanvändning, boende, tjänster och näringsliv har samordnats effektivt med den övergripande trafiksystemplaneringen på alla nivåer
• Samhällsekonomisk effektivitet förverkligas för företag, hushåll och den offentliga sektorn