Hoppa till innehåll

Österbottens trafiksystemplan 2050

Välkommen att studera Österbottens trafiksystemplan, som publicerats här i början av 2022.

Österbottens nya trafiksystemplan publicerades på våren 2022. Planen tar sikte på år 2050 och är uppbyggd kring strategiska mål.

Föregående trafiksystemplan för Österbotten färdigställdes 2014. I den planen ingår en omfattande beskrivning av nuläget som till stora delar fortfarande är aktuell. Därför har trafiksystemets tillstånd i den nya planen granskats endast vad gäller de strategiska målen.

Visionen och målen i den här planen godkändes av landskapsstyrelsen i mars 2021. Målen i planen utgår från målen i den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik12, men ur österbottnisk synvinkel.

Planen följs upp av landskapets trafiksystemarbetsgrupp som leds av trafikexpert Tero Voldi vid Österbottens förbund.

Internationella förbindelser