Siirry suoraan sisältöön

Toimenpiteet

Toimenpideohjelma koostuu kärkitoimenpiteistä ja säännöllisesti päivitettävästä toimenpidetaulukosta.

Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman 2050 kärkitoimenpiteet ovat:

Kasikäytävän kehittäminen

 • Vientirannikon kehityskäytävän hankkeistaminen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen kumppanuusyhteistyö
 • Vt8 Pori-Oulu yhteysväliselvitys
 • Akkuteollisuuden edellyttämien liikenneinfrastruktuuritoimenpiteiden toteuttaminen
 • Vt8 Älyväylähanke

Satamayhteyksien ja -yhteistyön kehittäminen

 • Kaskisten ja Vaasan meriväylien leventäminen ja syventäminen
 • Satamiin johtavien tie- ja raideyhteyksien parantaminen (Kaskisten ja Vaasan satamiin johtavien ratojen sähköistäminen, kt 67 ja kt 68 parantaminen, Vaasan satamatien toteuttaminen)
 • Satamien digitalisaatiohankeyhteistyö

Kilpailukykyisen lentoliikenteen vahvistaminen

 • Vientiyritysten kilpailukyvyn varmistavat yhteydet maakunnan kentiltä kansainvälisiin hubeihin
 • Liityntäyhteydet asemien vaikutusalueella (ml. Seinäjoen yhteydet)
 • Sähköisen lentoliikenteen edellytysten edistäminen

Kasvukeskusyhteyksien kehittäminen

 • Pääradan sekä sen liikenteen ja liityntäyhteyksien kehittämistoimenpiteet
 • Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä –kehityskäytävän toimenpiteet (rata ja vt18)
 • Vt3 yhteysvälin Tampere-Vaasa kehittämistoimenpiteet
 • Matkaketjujen informaatio- ja lippu- ja maksujärjestelmien kehittäminen

Toimenpide

Ajoitus,
luokka 1,2,3

Vastuutaho

Kasikäytävän kehittäminen

Vientirannikon kehityskäytävän hankkeistaminen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen kumppanuusyhteistyö 

1,2,3

Liitto

Vt8 Pori-Oulu yhteysväliselvitys

1

ELY:t, Väylä

Akkuteollisuuden edellyttämien liikenneinfrastruktuuritoimenpiteiden toteuttaminen:

> vt 8 ja st 717 uusi tieyhteys (nk. Gigafactoryalueen yhteys) ja Vaasan Satamatie

1

ELY, Väylä, Vaasa

> vt 8 uusi linjaus Kuni-Martoinen

2,3

Väylä

> katuverkon kehittäminen

1,2

Vaasa, Mustasaari

Vt8 Älyväylähanke

1,2

Liitot

Satamayhteyksien ja -yhteistyön kehittäminen

Kaskisten ja Vaasan meriväylien leventäminen ja syventäminen

1,2

Satamiin johtavien tie- ja raideyhteyksien parantaminen

> Suupohjan radan sähköistys

2

Väylä

> Vaasan satamaan johtavan radan sähköistys

3

Väylä

> kt67 parantaminen

1

ELY

> kt 68 parantaminen

1

ELY

Satamien digitalisaatiohankeyhteistyö

1

Satama

Kilpailukykyisen lentoliikenteen vahvistaminen

Vientiyritysten kilpailukyvyn varmistavat yhteydet maakunnan kentiltä kansainvälisiin hubeihin

1,2,3

LVM

Liityntäyhteydet asemien vaikutusalueella (ml. Seinäjoen yhteydet)

1,23

ELY, kunnat

Sähköisen lentoliikenteen edellytysten edistäminen

1,2

Liitto

Kasvukeskusyhteyksien kehittäminen

Pääradan sekä sen liikenteen ja liityntäyhteyksien kehittämistoimenpiteet

1,2,3

Väylä, VR, ELY, kunnat

Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä –kehityskäytävän toimenpiteet (rata ja vt18)

1,2

Väylä, ELYt

Vt3 yhteysvälin Tampere-Vaasa kehittämistoimenpiteet

1,2

Väylä, ELYt

Matkaketjujen informaatio- ja lippu- ja maksujärjestelmien kehittäminen

1

Kriittisten matkaketjujen tunnistaminen sekä kehittämistarpeiden määrittäminen ja priorisointi

Juna- ja linja-autoliikenteen runkoyhteyksien jatkuva kehittäminen

1,2,3

VR, ELY

Joukkoliikenteen informaatio, lippu- ja maksujärjestelmien yhteensovittaminen (matkaketjupalvelu)

1

VR, ELY, Vaasa

Joukkoliikenteen aikataulujen yhteensovittaminen

1,2,3

VR, ELY, Vaasa

Solmupisteiden kehittäminen (palvelutasojen määrittely, puutteiden korjaaminen)

1,2,3

ELY, Väylä, kunnat

Liityntäyhteydet solmupisteisiin (linja-autoliikenne, pienkalustoliikenne, henkilöauto- ja polkupyöräliitynnät)

1,2,3

ELY, kunnat


Liityntäpysäköinti- ja saattoliikennepaikkojen (henkilöautot ja polkupyörät) toteuttaminen joukkoliikenteen runkoyhteyksien varsille

1,2

ELY, kunnat

Asiointiliikenteen kehittäminen yli kuntarajojen

1,2,3

kunnat

Uusien liikkumispalveluiden kehittäminen

Maaseudun liikennepalveluiden turvaaminen toteuttamalla alueellinen kyytipalveluhanke (julkisesti hankittujen kuljetusten avaaminen kaikille käyttäjille)

1,2

hyvinvointialue, kunnat

Alustan toteuttaminen liikennepalvelujen integroimiseksi kaupungeissa

1

kunnat

Liikenteen automatisaatioon liittyvät pilotit maakunnassa

1,2

liitto

Logistiikan kehittäminen

Selvitys rekkaparkkien sekä raskaan liikenteen taukopaikkojen kehittämistarpeista

1

ELY, Väylä

Raskaan liikenteen taukopaikkojen toteuttaminen

2,3

Kaupunkilogistiikan kehittäminen

1,2

Vaasa

Radat (sis. kärkitoimenpiteisiin)

Pääradan ohituspaikkojen, perusparannusten ja muiden lyhyen tähtäimen toimenpiteiden toteuttaminen

1,2

Hankeyhtiö, Väylä

Pääradan parantamisratkaisun toteutussuunnitelmat

1,2

Hankeyhtiö, LVM

Seinäjoki-Vaasa -radan nopeustason nosto

2

Väylä


Suupohjan radan sähköistäminen

2

Väylä

Vaasan sataman raideyhteyden sähköistäminen

3

Väylä

Maantiet

Valtatien 3 kehittäminen välillä Mustasaari – Laihia

1

ELY

Valtatien 3 kehittäminen välillä Laihia-Jalasjärvi (sis. Laihian keskustan kohdan)

1,2,3

ELY

Valtatien 18 kehittäminen välillä Laihia-Seinäjoki

1,2,3

ELY

> Vt 8 ja mt 724 Vaasan yhdystie Onkilahden ja Sepänkyläntien välillä, Vaasa

1

ELY

> Mt 724 parantaminen Isolahden ja Singsbyntien välillä, Vaasa

1

ELY

> Vt 8 parantaminen vt 3 ja Sepänkyläntien välillä, Vaasa

1

ELY

Valtatien 8 kehittäminen

> Vt 8 parantaminen välillä Ölis–Kärklax​​​​​​​, Vöyri

1

ELY

> Välin Vaasa-Kokkola ohituskaistat 

1

ELY

> Eritasoliittymien rakentaminen Ytterjepon (Uusikaarlepyy, vt8/vt19) ja Koivulahden (Mustasaari) liittymiin 

2

ELY

> Eritasoliittymän rakentaminen Hopsalan (Kruunupyy) liittymään ja Bäcklidenin (Närpiö) eritasoliittymän parantaminen

2,3

ELY

Kt 63 Ina-Kaustinen parantaminen

1,2

ELY

​​​​​​Kt 68 Edsevö–Pietarsaari parantaminen, Pedersöre ja Pietarsaari (sis. kolme erillistä tiesuunnitelmaa)

1

ELY

Vähäliikenteinen tieverkko

Ydinmaaseudun tieverkon priorisointi, selvityksen päivitys

1

ELY

Täsmäkunnossapidon kehittäminen

1

ELY

Yksityisteiden ylläpidon kehittäminen (esim. tieisännöintipalvelut)

1,2,3

ELY, kunnat

Kävelyn ja pyöräilyn väylät

Jalankulun ja pyöräilyn infrastruktuurin kehittäminen laadittavien seudullisten edistämisohjelmien mukaisesti

1,2,3

ELY, kunnat

Liikenneturvallisuussuunnitelmien seuranta ja säännöllinen päivittäminen

1,2,3

ELY, kunnat

Liikkumisen ohjauksen aktivointi koko maakunnan alueella

1

ELY, kunnat

Liikenneturvallisuus- ja liikkumisenohjaustyön koordinointi ja resurssointi pitkäjänteinteisesti

1,2,3

ELY, kunnat

Seudullisten jalankulun ja pyöräilyn edistämisohjelmien laatiminen Pietarsaaren seudulla ja Suupohjan rannikkoseudulla

1

ELY, kunnat

Vaasan kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen ja laajentaminen seudulliseksi

1

ELY, kunnat